Maayong Adlaw Kaninyong Tanan!

Ang Dr. Cecilio Putong National High School (DCPNHS) nagpahibalo sa tanan nga ang Enrolment sa Junior og Senior High School para sa School Year 2020-2021 magsugod na karong Hunyo 1, 2020 hangtod sa Hunyo 30, 2020.

Para sa mga gusto motungha sa maong eskwelahan, mao kini ang mga pamaagi sa pagpaenroll (Pinasikad sa Deped Memorandum 054 s 2020 re Reiteration of Advisory on Work Arrangements in the Department of Education in Light of Recent Developments in the COVID-19 Situation):

A. Online Enrolment: Hunyo 1-30, 2020

Sa mga dunay WIFI/internet, puede molog in sa Website sa eskwelahan nga www. dcpnhs.net para maka-enroll. Kon makaenroll na sa online dili na kinahanglan pa nga moadto sa eskwelahan aron mo fill-out sa enrolment form.

B. Walk-in Enrolment : Hunyo 15 -30, 2020

Para sa mga walay access sa WIFI/internet, mao kini ang buhaton:

Ang mga ginikanan o guardian gi-awhag sa pagbisita sa kinaduulan o silingan nga barangay hall sa Tagbilaran City o pagdalikyat sa eskwelahan sa DCPNHS . Palihug pangayo ug kopya sa Learner’s Enrolment and Survey Form (LESF) sa mga tinugyanan o in-charge. Tubaga ug sinsero ang mga pangutana sa LESF ug isulod kini sa sudlanan nga giandam kauban na sa photocopy sa Student’s Report Card ug National Career Assessment and Evaluation (para sa incoming Grade 11 nga mokuha sa kursong Science Technology, Engineering and Mathematics o STEM) .

Ang mga transferees giawhag sa pagpahibalo na sa inyong gigikanan nga eskwelahan (former /originating school) nga mobalhin mo ug iapel ug sulti asa ka nagplano moeskewla (receiving school) para ang karaan nimo nga eskwelahan mao na ang mo-contact sa eskwelahan nga inyong napili nga pagbalhinan.

Ang mga Balik -Aral learners (mga estudyante nga niundang ug skwela sa pipila ka tuig nga nakadesisyon nga mobalik ug eskwela) giawhag na sa pagdiritso sa eskwelahan aron magpa- enrol.

*Ang mopili sa Walk-in Enrolment giawhag sa hugot nga pagtuman sa protocol sa social distancing ug pagsul-ob ug facemask inag bisita sa ekwelahan o barangay hall.

* Sa mga incoming Grade-7 nga nagplano mopa-enrol sa Special Program in the Arts/Sports/Science dunay pagahimuon nga screening/skills demonstration/assessment. Ang skedyul ipahibalo ra sa mga umaabot nga adlaw.
Ipasa ang mga original nga dokumento sa abre o pagsugod na sa klase .

Daghang Salamat!

Ms. Maurine C. Castaño
Principal III